เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

621509
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
869
383
5139
607224
25343
33577
621509

Your IP: 34.204.172.188
2023-09-30 23:43

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ,คู่มือประชาชน

คำแนะนำในการติดต่อขออนุญาต,การแจ้งการดำเนินการต่างๆ ในพื้นที่ ช่องทางการให้บริการ,

ขั้นตอน,ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบรายการเอกสาร,หลักฐานประกอบ,อัตราค่าธรรมเนียม ฯลฯ

 ⇒ คู่มือประชาชน "องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี" pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(งานต่างๆ ของหน่วยงาน) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
     » การช่วยเหลือสาธารณภัย
     » งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
     » การขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ
     » รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
     » การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการเดิม
     » การขอลดค่าบริการกิจการล่องแก่ง
     » บริการอินเตอร์เน็ต
     » ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
     » อุทิศที่ดินเพื่อเป็นทางสาธารณะ
     » การขออนุญาตขุดดินและถมดิน
     » งานจัดเก็บรายได้
     » การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
     » การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ
     » การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
     » การเบิก-จ่ายเบี้ยความพิการ
pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การให้บริการประชาชนในเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการวันหยุดราชการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จ           พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครอง       ส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้อง         ถิ่นถึงแก่กรรม pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง           ส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน pdf 300x300  ดาวน์โหลด

backgroundnonthonglocal5

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

เบอร์ติดต่อ โทร.042-219876  โทรสาร.042-219876

Email : Tambonnontong@gmail.com

Copyright © 2020. www.nonthonglocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem